Volla er en bydel som utgjør nordvestlige del av Lillestrøm. Volla omfatter sentrum med forretningsstrøk omkring nedre del av Storgata og Torget samt boligstrøk nordover. Volla skole fra 1922 er Lillestrøms eldste skole. Vollaparken ved siden av skolen er fredet.