Voll, tettsted i Rauma kommune, Møre og Romsdal, ved E 136 nederst i Måndalen. Her ligger Voll kyrkje. Småindustri. Turisttrafikk.