Oslo, norsk tekstilkonsern som driver konfeksjonskjedene Match, VIC, Voice of Europe og Boys of Europe med i alt ca. 270 egeneide eller franchise-drevne butikker (per 2005). Voice of Europe ble dannet midt i 1980-årene og overtatt av Ola Mæhle og Skule Eggum i 1989. Voice of Europe designet og solgte merkeklær i et middels prisleie (bl.a. merket Henry Choice). 1996–97 ble selskapet Scandinavian Retail Group (SRG) dannet som en fusjon mellom Voice of Europe og fagkjedene Samtex (Match) og Kvalitex (Vic). SRG ble børsnotert året etter og skiftet i 2000 navn til Voice ASA. Olav Nils Sunde ble i 2003 eneeier, og i 2006 ble det som Voice Norge AS lagt inn under sportsutstyrkonsernet Gresvig, hvor Sunde er hovedeier.