Vladislav Felitsianovitsj Khodasevitsj, russisk forfatter av polsk opprinnelse, emigrant fra 1922. Som lyriker utgikk han fra den russiske symbolismen, men stilen er nærmest klassisk og kan minne om Pusjkin. Vladimir Nabokov anså Khodasevitsj for å være den største russiske dikter på 1900-tallet, og Josif Brodskij er en av de moderne lyrikere som har latt seg inspirere av hans vers. Khodasevitsj arbeidet også som litteraturkritiker, og skrev verdifulle studier over Derzjavin og Pusjkin.