Vladislav 3 var konge av Polen fra 1434 og av Ungarn (som Ulászló 1) fra 1440. Han var sønn av Vladislav 2 Jagello. Polen ble i hans regjeringstid styrt av den mektige biskopen Zbigniew Oleśnicki. Etter oppfordring fra paven la Vladislav selv med en liten hær ut på et korstog mot tyrkerne, og falt i et slag ved Varna i Bulgaria i 1444.