Vladimir Vasiljevitsj Markovnikov, russisk kjemiker, professor i Kazan (1870–71), Odessa (1871–73) og Moskva (1873–93). Markovnikov viste at smørsyre og isosmørsyre har samme kjemiske formel men forskjellig struktur, altså at de er isomere forbindelser. Mest kjent er han for å ha formulert det som senere er blitt kalt Markovnikovs regel, om addisjonsreaksjoner mellom hydrogenforbindelser og umettede forbindelser, f.eks. alkener. Regelen slår fast at H-atomet vil gå til det karbonatomet ved dobbeltbindingen som allerede har flest H-atomer knyttet til seg.