Vladimir Iosifovitsj Veksler, russisk fysiker. Ved Vitenskapsakademiets fysiske institutt, Moskva, 1936–56, deretter ved det kjernefysiske forskningsinstitutt i Dubna. Spesielt kjent for en banebrytende metode til stabilisering av partikkelbaner i akseleratorer.