Vladimir Germanovitsj Bogoras, russisk etnograf. Han ble i sin ungdom forvist til Sibir etter et mislykket revolusjonsforsøk, og ble interessert i de folkegruppene han levde blant. Hans beskrivelser av deres kultur og samfunnsliv førte til at han fikk større etnografiske oppdrag av det russiske geografiske selskap. 1897–1902 tok han del i den amerikanske Jessup North Pacific Expedition, og samlet da materialet til sine glimrende beskrivelser av tsjuktsjernes kultur, utgitt på engelsk som The Chukchee (1904–09) og Chukchee Mythology (1910). Bogoras var lenge den fremste kjenner av allmenn arktisk etnografi. I sine siste år organiserte han undervisningsarbeidet blant de sibirske folkene. Utgav ellers bl.a. The Eskimo of Siberia (1913).