Vladimir Fjodorovitsj Tendrjakov, sovjetisk forfatter. Tendrjakov deltok i den annen verdenskrig til 1943, da han ble hardt såret. Han studerte ved det sovjetiske filminstitutt 1945, deretter ved Gorkijinstituttet for litteratur til 1951. Han utgav fortellinger fra 1947 og ble i perioden etter Stalins død en av de betydeligste «nyrealister», særlig ved sin levende skildring av utkantstrøk og landsbyliv i fortellinger og romaner som tar opp sovjetsamfunnets mest brennende moralske problemer. I fortellingene Den undergjørende ikon (1958), Det overordentlige (1961) og På apostolisk tjenestereise (1969) tar han opp ungdommens religiøse behov og myndighetenes forfeilede undertrykkelse av det. I romanen Gjensyn med Nefertiti (1965) tas et kraftig oppgjør med Stalin-tidens kunstpolitikk, og i romanen Natten etter avslutningen (1974) med kommunistisk klisjétenkning og ensretting i oppdragelse og utdannelse.