Vladimír Holan, tsjekkisk lyriker, debuterte 1926. Han var en strengt konsentrert, meditativ dikter som suverent formet sitt språk og hvis lyriske uttrykk og poetikk har hatt store innflytelse på etterfølgende tsjekkiske diktergenerasjoner. Holan kan være vanskelig tilgjengelig, men skrev også enkle, fortellende dikt inspirert av folkepoesien, blant dem fire dikt med oppriktig takk til de sovjetiske soldater etter den annen verdenskrig, utgitt 1947. Begivenhetene i Tsjekkoslovakia etter 1948 virket så sterkt på melankolikeren Holan at han stengte seg inne i sitt hjem i Praha og var taus i 15 år. Først 1963 ble nye dikt fra hans hånd utgitt, blant dem det store surrealistiske diktet Natten med Hamlet, som er oversatt til en rekke europeiske språk. Utgivelsen av hans samlede skrifter stanset opp i 1970, men fra 1999 utkommer hans samlede verker i Praha. Dikt i utvalg er utgitt på svensk (Drömmen och andra dikter, 1970) og engelsk (Selected Poems, 1971).