Vizma Belševica, latvisk forfatter; en fremtredende skikkelse i moderne latvisk litteratur. I sine dikt, som ofte er krasse og kompromissløse, gjør hun seg til talerør for sitt folks årelange kamp for å bevare sin nasjonale identitet. Dette brakte henne i konflikt med sovjetmyndighetene, og etter trykkingen av diktet Henricus de Lettis' notater i margen av Livlands krønike i 1969 fikk hun publiseringsforbud frem til 1976. Belševica gjorde seg i 1990-årene også bemerket som prosaist med den delvis selvbiografiske trilogien om Bille (1992, 1996, 1999).