Vivi, kvinnenavn, opprinnelig kortform av Vivian, latin Viviana, av vivus, 'levende'. Navnedag 28. april.