Vitenskapelige revolusjoners struktur, bok (1962; norsk utg. 1996) av Thomas S. Kuhn, regnes som hans hovedverk.