Bergen, norsk livsforsikringsselskap dannet i 1990 ved sammenslutning av Livsforsikringsselskapet Hygea (grunnlagt 1883) og Norsk Kollektiv Pensjonskasse (grunnlagt 1938). Vital ble i 1996 en del av DnB-konsernet, det senere DnB NOR, hvor det ble fusjonert med Gjensidige NOR Spareforsikring i 2004. Vital er landets største innen pensjonssparing og har hovedkontorfunksjoner også i Trondheim og Oslo. Forvaltningskapital ca. 210 mrd. kr (2006).