Visens venner, forening stiftet i Oslo 1944 av skuespilleren Jens Gunderssen med formål å dyrke, verne og fremme den gode vise. Foreningen har innvoterte medlemmer som samler viser, skriver tekster eller melodier, synger eller vurderer viser. I brennpunktet av Visens venners interesse står den litterære vise fra inn- og utland. Foreningen har utgitt flere visesamlinger.