Visceral larva migrans skyldes migrerende larver hos mennesket av rundormene Toxocara canis og Toxocara cati, som har sitt voksne stadium hos henholdsvis hunder og katter. Når larvene migrerer kan de gi feber, pneumini, magesmerter, muskelsmerter, lever- og miltaffeksjon og andre symptomer og sykdomstegn. Diagnostikken baseres på klinisk bilde supplert med laboratoriefunn som eosinofili og antistoffpåvisning. Albendazol er beste behandling.