Viscaria, planteslekt i nellikfamilien, står nær slekten nellik. Ca. 20 arter, hovedsakelig i Europa. I Norge to arter, (eng)tjæreblom og fjelltjæreblom.