Vinoba Bhave, indisk sosialreformator; kom tidlig under innflytelse av Gandhi og ble en av hans nærmeste medarbeidere. Han ble gjentatte ganger fengslet av britene for sin ikkevoldelige motstand mot kolonistyret. I flere år vandret Bhave til fots gjennom India og arbeidet for en jordreform. I 1951 startet han den såkalte Bhudan Yajna, jordgave-bevegelsen, som går ut på å få større jordeiere til å dele med de jordløse. Flere mill. dekar er blitt gitt på denne måten, riktignok ikke alltid effektivt overdratt til nye brukere. Betydningen av bevegelsen ligger ikke minst på det psykologiske plan.