Vinjeåi er en elv i Vinje kommune, Telemark. Vinjåi er egentlig elven fra Vinjevatnet og ned til Åmot, sammenløpet med elven Tokke cirka 15 km ovenfor dennes utløp i Bandak. I øvre Vinjeåavassdraget danner elvene Flothylåi og Bora hovedtilløpene og renner gjennom Grungevatnet videre gjennom Smørkleppåi ned i Vinjevatn. Fra Venemo i Bordalen føres en del av vannet gjennom tunnel over til Totak, som er magasin for kraftstasjonene Vinje med en ytelse på 300 MW og midlere årsproduksjon på 1003 GWh, med utløp i Vinjevatnet, og Tokke med en ytelse på 430 MW og en midlere årsproduksjon på 2221 GWh, med utløp i Bandak.