Vincenzo Galilei, italiensk komponist og musikkteoretiker, far til Galileo Galilei. Hans hovedskrift Dialogo della musica antica e della moderna (1581) er kalt den monodiske stils manifest. Ansvarlig for den første kjente utgave av antikk musikk i nyere tid (de tre Mesomedes-hymner i antikk noteskrift), og ivrig talsmann for de ideer som førte til operaens fremvekst.