Vincenzo Consolo, italiensk forfatter og journalist; ble i 1976 berømt med romanen Il sorriso dell'ignoto marinaio. Handlingen foregår på Sicilia i årene 1856–60, med Garibaldis nedkjemping av bondeopprøret som den sentrale begivenheten. Boken viderefører den sicilianske romantradisjonen i moderne italiensk litteratur, en tradisjon båret oppe av forfattere som Verga, Pirandello, Brancati, Tomasi di Lampedusa og Sciascia. Andre utgivelser bl.a. Retablo (1987) og Nottetempo, casa per casa (1992).