Vincenzo Cardarelli, italiensk dikter og essayist. I 1919 grunnla han tidsskriftet La Ronda med det program å vende tilbake til den rene klassiske tradisjon i litteraturen. 1949–55 var han redaktør av La Fiera Letteraria. Opere complete kom i 1962.