Vincent Chukwuemeka Ike, nigeriansk forfatter og litteraturprofessor; kjent for en rekke satiriske romaner som bl.a. henter stoff fra livet ved nigerianske universiteter og trekker paralleller mellom maktkampen ved universitetene og i samfunnet for øvrig. Nevnes kan Toads for Supper (1965) og The Naked Gods (1970). To My Husband from Iowa (1996) tar opp erfaringer med amerikansk universitetsliv. I The Potter's Wheel (1974), The Chicken Chasers (1980), Expo '77 (1980) og The Bottled Leopard (1991) henter Ike stoff fra sine erfaringer som embetsmann i utdanningsvesenet, og tar bl.a. opp fusk og korrupsjon. Sunset at Dawn (1976) og The Search (1991) behandler de store linjer i nigeriansk politikk, førstnevnte gjennom stoff fra borgerkrigen. Ike har også utgitt en analyse av afrikansk universitetsutdanning, University Development in Africa: The Nigerian Experience (1976), og en guidebok for forfattere, How to Become a Published Writer (1991).