Vimosefunnet, et av de danske mosefunn, kom for dagen ved Vimose, ca. 9 km nordvest for Odense på Fyn, i perioden 1848–88. Inneholder i alt ca. 3500 forskjellige gjenstander, mest våpen, verktøy og husgeråd. Hovedmassen av sakene dateres til 200-tallet e.Kr.