Ville Vallgren, finsk billedhugger. Under sitt opphold i Paris 1877–1913 ble han berømt for sine grasiøse statuetter og dekorative bronsearbeider; dessuten portrettbyster (August Strindberg, Albert Edelfelt), relieffet Den korsfestede Kristus (1890) og Havis Amanda-fontenen i Helsinki (1905). I 1925 ble et Vallgren-museum opprettet i hans hjemby Porvoo. Hans erindringer, Ville Vallgrens ABC-bok, utkom 1916.