Ville Itälä, finsk politiker (Samlingspartiet), advokat. Partileder i det konservative Samlingspartiet fra 2001. Medlem av Riksdagen fra 1995 og leder av konstitusjonskomiteen 1996–2000, som ledet arbeidet med den nye finske Grunnloven. Innenriksminister 2000–03, visestatsminister 2001–03.