Vilhelm av Tyrus var en engelsk historieskriver. Han var født i kongeriket Jerusalem, og ble kansler hos Balduin 4 av Jerusalem. I 1175 ble han erkebiskop av Tyrus, i dag kalt Sur, i Libanon. Vilhelm skrev om de første korstogene og om kongeriket Jerusalems historie fra 1059 til 1184. Dette er en viktig kilde til korstogenes historie.