Vilhelm Wanscher, dansk kunsthistoriker; 1928–45 professor ved Kunstakademiet i København. Av hans originale og idérike forfatterskap kan nevnes programskriftet Den æsthetiske opfattelse af kunst (1906), Grækernes syn paa kunst (1914), Raffaello Santi da Urbino (1919, eng. utg. 1926), Italien og den store stil (1921), Architekturens historie (3 bd., 1927–31) og Christian 4.s bygninger (1937). Han skrev også om 1900–tallets kunstnere som Kai Nielsen (1926) og Jens F. Willumsen (1937).