Vilde, kvinnenavn, opprinnelig kortform av Alvilde, jfr. Alfhild.