Viktor Vasiljevitsj Grisjin, sovjetisk (russisk) politiker. Grisjin ble medlem av kommunistpartiet i 1939. Han var sovjetisk LO-sjef 1956–67, førstesekretær i bypartiet i Moskva 1967–85, medlem av Politbyrået 1971–86. I 1985 ble Grisjin ansett for å være Mikhail Gorbatsjovs motkandidat til stillingen som generalsekretær for kommunistpartiet. Året etter trakk han seg tilbake fra politikken.