Viktor Tsjernov, russisk politiker. Han grunnla 1902 det sosialrevolusjonære parti og var landbruksminister i den provisoriske regjering mars–november 1917. Etter bolsjevikenes maktovertakelse ble han valgt til president i den grunnlovgivende forsamling som møttes 18. januar 1918 i Petrograd, men som allerede neste dag ble jagd fra hverandre av bolsjevikene. Han emigrerte i 1920, og bodde senere i Frankrike og USA.