Viktor Emanuel 1, konge av Sardinia fra 1802, måtte abdisere etter et liberalt kupp 1821.