Viktor Amadeus 2, sønnesønn av Viktor Amadeus 1, hertug av Savoia 1675–1730, gift med en niese av Ludvig 14 av Frankrike. Støttet i den spanske arvefølgekrig Frankrike fra 1700 og ledet de forente fransk-spanske armeer. Han vendte seg mot Ludvig 14 fra 1703 og fikk ved freden i Utrecht 1713 som belønning noen mindre landområder og Sicilia med tilhørende kongetittel. I 1720 gav han fra seg Sicilia til Østerrike mot å få Sardinia, et heldig bytte for huset Savoia. Tok tittelen konge av Sardinia. Abdiserte 1730 til fordel for sønnen. Giftet seg på nytt; tilskyndet av sin nye kone prøvde han å ta makten igjen, men ble fengslet etter ordre av sønnen.