Viktor, mannsnavn, av latinsk 'seierherre'. Navnedag 25. februar.