Viking-divisjonen, tysk militæravdeling som bestod av tyskere og frivillige skandinaver og flamlendere; opprettet vinteren 1940–41, opererte på Østfronten. I 1943 gikk den inn i det nyopprettede 3. SS-panserkorps. De fleste nordmenn i divisjonen ble overført til SS-pansergrenaderregiment Norge, opprettet 1943, som talte ca. 700 mann.