Vikartjenesten, betegnelse på egne avdelinger innen den offentlige arbeidsformidling, særlig i de større byene, som formidler vikarer til kortvarig arbeid.