Vikadalselva, elv i Vindafjord kommune, Rogaland, kommer fra Bjørndalsvatnet på grensen mellom Rogaland og Hordaland og faller ved Vikedal kyrkje i Sandeidfjorden, en arm av Boknafjorden. Nedbørfelt 110 km2. Vassdraget er varig vernet mot kraftutbygging. Elva er en relativ bra lakseelv; her ble det 2016 tatt 1198 kg laks.