Vikåsen er et boligområde i Trondheim kommune, beliggende på åsen mellom Vikelva og Olderdalen i bydelen Ranheim. Vikåsen er et av de nyere boligområdene i Trondheim og er utbygd med eneboliger og rekkehus. Vikåsen skole er en barneskole for 1.-7. trinn. Oppvekstsenter, barnehage og flerbrukshall; Vikåsenhallen.