Vigna, planteslekt i erteblomstfamilien med ca. 100 arter i tropiske strøk. Flere arter er viktige kulturplanter i tropisk Asia. Frøene («ertene») tjener som føde for mennesker og husdyr og utgjør en viktig proteinkilde.