Viggo Brøndal, dansk språkforsker. Professor i romansk filologi ved universitetet i København fra 1928 til sin død i 1942. Brøndal regnes som en av Nordens fremste romanister, og regnes i tillegg som en betydelig allmennlingvist. Av hans verk kan nevnes Ordklasserne (1928), Morfologi og Syntax (1932), og Præpositionernes Theori (1940).