Vigdis, kvinnenavn, norrønt Vígdís, av víg, 'strid, kamp', og dís, 'gudinne, kvinne'. Navnedag 15. juni.