Vierfamilien, tofrøbladet plantefamilie med 530 arter i 3 slekter. Trær og busker med spredte blad og nakne blomster i rakler, hannblomster på ett tre, hunnblomster på et annet. Frukten er en kapsel med ørsmå frø som spres med vinden ved hjelp av frøull. Artene i slekten pil har honningkjertler, mens slekten poppel mangler slike kjertler.