Videreutdanningskomiteen, oppnevnt 1965 med mandat å utrede spørsmålet om høyere utdanning med Kristian Ottosen som formann. Komiteen avgav 1966–70 i alt fem innstillinger som fikk stor betydning for den videre organisering og utbygging av høyere utdanning, med bl.a. opprettelsen av distriktshøyskolene, som gav kortere, yrkesrettede og alternative studietilbud i forhold til universitetene.