Video 8, system for opptak og avspilling av videosignaler på magnetbånd. Bredden på magnetbåndet er 8 mm (båndbredde i tidligere systemer var ½ tomme). Dette gir små kassetter som egner seg til lett og portabelt videoutstyr. Hi8 er en forbedret variant med bedre oppløsning og fargegjengivelse (se også videospiller (lagringsmediet) og videokamera).