Vidar, mannsnavn, norrønt Víðarr, dannet av norrønt viðr, 'ved, tre, skog', og et opprinnelig harjar, 'kriger'. Navnedag 29. desember.