Victoriaordenen, britisk orden innstiftet 1896 av dronning Victoria som belønning for personlige tjenester ytt overfor dronningen og hennes etterfølgere. Ordenen er inndelt i fem klasser, og kan siden 1936 også deles ut til kvinner.