Victor de Riqueti de Mirabeau, fransk sosialøkonom. Han var ivrig tilhenger av den fysiokratiske samfunnsoppfatning og skrev en mengde småskrifter om forfatnings- og landbruksreformer. I sitt store verk L'Ami des hommes (5 bd., 1756–58) taler han fysiokratenes sak og viser en human innstilling til de laveste samfunnslag; han ble siden også selv kalt «menneskevennen».