Victor Vincent Adam, fransk maler og grafiker, malte slagmalerier og litografiske genremotiver. Bibliothèque Nationale har 24 foliobind med litografiske blad av ham.