Victor Nordan, født i Christiania, norsk arkitekt, sønn av Jacob Wilhelm Nordan, utdannet ved South Kensington Museum (Victoria and Albert museum) 1884–85 og ved Königlich Technische Hochshule i Berlin 1886–87. Kompaniskap med sin far 1887–1892. Han er først og fremst kjent for sine sykehusbygninger. I 1894 tegnet han Diakonissehuset i Lovisenberggaten 15–17 i Oslo, og i 1897–1926 tegnet han en rekke bygninger for Ullevål sykehus. Han tegnet videre bl.a. Diakonhjemmets sykehus (Borgen i Oslo, 1900), Dikemark sykehus i Asker (1905), Haukeland sykehus i Bergen (1907-11), bygninger ved Aker sykehus (i flere etapper), dr. Einar Lindboes privatklinikk i Josefines gate 30 i Oslo (1915–16) og Rogaland fylkessykehus (Stavanger, 1920–27). Stilmessig beveget han seg fra jugendstil til nybarokk og nyklassisisme. Fra 1926 arbeidet han i kompaniskap med sin sønn Per Nordan.