Victor Frederick Weisskopf, amerikansk fysiker, f. i Wien. Studerte hos M. Born i Göttingen og tok sin doktorgrad der 1931, var deretter assistent for W. Heisenberg og E. Schrödinger. Måtte 1932 forlate Tyskland, og oppholdt seg de følgende år hos L. Landau i SSSR, hos N. Bohr i København og W. Pauli i Zürich. Reiste 1937 til USA og var professor ved University of Rochester 1937–43, 1943–45 var han tilknyttet Los Alamos Scientific Laboratory, hvor han arbeidet med bombeprosjektet og anvendelse av kjernefysisk energi. 1945–74 professor ved Massachusetts Institute of Technology, avbrutt av perioden 1961–66 da han var generaldirektør for forskningssenteret CERN i Sveits. Weisskopf er kjent for tallrike arbeider innen teoretisk kjerne- og partikkelfysikk og om filosofiske emner. Han skrev også lærebøker.